g. KUHN ACTIS - P 200 / P 300 / P 400 - 3-punts gedragen spuittoestellen |

g. KUHN ACTIS - P 200 / P 300 / P 400 - 3-punts gedragen spuittoestellen

Bestemd voor het professioneel groenonderhoud, beantwoordt de ACTIS aan alle vereisten van een spuittoestel voor groenonderhoud. Mogelijkheid tot behandeling via de spuitboom, onkruidbestrijding met de lans of zelfs besproeien. Kortom: samen met de talrijke toebehoren vormt de ACTIS een praktisch en polyvalent spuittoestel dat uitstekend en kwalitatief werk levert! 

Klik hier om de folder te raadplegen over  
de 3-punts gedragen spuittoestellen 
KUHN ACTIS P 200 / P 300 / P 400